ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

  • Олеся Александровна Ляховец
Ключевые слова: национальное сознание, самосознание, духовность, общечеловеческие ценности, моральные ценности, моральное воспитание

Аннотация

В статье рассматривается проблематика воспитания национальных ценностей, национального сознания и самосознания, формирование моральных ценностей у детей начальных классов в наше время.

Литература

1. Волкова Н.П. Педагогіка. Посібник. – К. – Вид. центр «Академія», 2001.
2. Зякун Т.Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення//Рідна школа. – № 5 . – 2006.
3. Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: етнополітичний аналіз. – К., 1998.
4. Ращенко А. Особливості формування національної свідомості підлітків у позашкільних закладах//Рідна школа. – №7. – 2003.
Выпуск
Раздел
Педагогические науки