ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ НА ПОРОГЕ ХХІ ВЕКА

Авторы

  • Ярослав Владимирович Цехмистер
  • Валентина Леонидовна Слипчук

Аннотация

В статье проанализированы проблемы модернизации высшего образования Украины в контексте Болонского процесса. Представлены национальные тенденции развития профессиональной подготовки специалистов фармацевтической отрасли в Украине на пороге XXI века. Рассмотрены вопросы реализации в масштабах вуза фармацевтического профиля работы информационно-образовательной среды, которая позволит изменить структуру учебного процесса, создав новую технологию обучения. Рассмотрены вопросы реформирования содержания профессиональной подготовки специалистов фармацевтической отрасли в начале XXI века, а также динамика профессиональной подготовки иностранных граждан в высших медицинских (фармацевтических) учебных заведениях Украины в период с 2006 по 2014.

Библиографические ссылки

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). Киев: Рад. шк., 1994. 61 с.
2. Биков В.Ю., Мушка I.В. Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкритої освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5. URL: ime.edu-ua.net/em.html.
3. Сліпчук В.Л. Проблеми інформатизації сучасної вищої фармацевтичної освіти в Україні та засоби їх вирішення // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 1-2. С. 53–57.
4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Розділ XV пункт 7. Прикінцеві та перехідні положення. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.
5. Про заходи МОЗ України щодо реалізації положень Закону України «Про вищу освіту»: наказ МОЗ України від 29.09.2014 № 678. URL: dn_20140929_0678_dod1.pdf.

Загрузки

Выпуск

Раздел

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ