ТЕНДЕНЦИИ В РЕФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ РАЗВИТЫХ СТРАН

  • Александра Викторовна Марцонь Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины
Ключевые слова: пенсионные системы, реформы пенсионных систем, финансовый кризис

Аннотация

В статье изложены особенности современного реформирования пенсионных систем в развитых странах, а также описано влияние дестабилизирующих факторов на различные типы пенсионных систем.

Биография автора

Александра Викторовна Марцонь, Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины
аспирантка

Литература

1. Іващенко Т. Оптимізація взаємодії пенсійного страхування та забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2010.-№21. – С.339-345
2. Соскін О. Сучасний етап кризи в Україні: фінансово-економічні та соціальні загрози // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. - №7-8. – С.7-14.
3. Марцонь О. Реформування пенсійних систем в період кризи: антикризові заходи та шляхи посилення фінансової стійкості систем пенсійного забезпечення // Шляхи реформування української економіки з метою забезпечення конкурентних переваг у посткризових умовах: матер. міжвід. наук.-теорет. конф. /– К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – С.180-183.
4. Надточій Б. Три удари по пенсійній реформі - що робити далі? // Україна: аспекти праці (укр.).- 2005.- № 6.- C.8-13;
5. Марцонь О.В. Фінансова стабільність пенсійних систем // Збірник наукових праць. Вип. 69 – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – C.207-216.
6. Марцонь О.В. Інвестиційні стратегії пенсійних фондів на міжнародних фінансових ринках у посткризовий період // Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки за умов глобальної трансформації: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених– К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІМВ, 2010. – С.164-167.
7. Gordon L. Clark and Roger Urwin. Innovative Models of Pension Fund Governance in the Context of the Global Financial Crisis // Watson Wyatt Technical Paper No. 1359057, 2009
8. Ariel Pino and Juan Yermo. The Impact of the 2007-2009 Crisis on Social Security and Private Pension Funds: A Threat to Their Financial Soundness? International Social Security Review. -2010.- Vol. 63, Issue 2, pp. 5-30
9. Allianz Global Reserch. How the financial crisis affects pension funds // International Pension Review. – 2009.-№2.
10. Ерошенков С. В. Мировой опыт реформирования пенсионных систем [Текст] — М.: Общество и экономика. – 2001. – № 7–8. – С. 183–219.
Опубликован
2013-12-30
Выпуск
Раздел
Экономические науки