No 2 (40) (2017)

Table of Contents

Technical Sciences

Sergey Vasilyevich Afanasyev, Yuliya Nikolaevna Shevchenko, Stanislav Petrovich Sergeev
PDF
Sergey Vasilyevich Afanasyev, Yuliya Nikolaevna Shevchenko, Stanislav Petrovich Sergeev
PDF
Nikolay Ivanovich Vetkasov, Oleg Gennadyevich Krupennikov, Sergey Igorevich Ulitin
PDF
Pavel Aleksandrovich Glukhov, Nikolay Aleksandrovich Kalinnikov
PDF
Aleksey Aleksandrovich Lukyanov, Nikolay Mikhailovich Bobrovskiy, Pavel Anatolyevich Melnikov, Igor Nikolaevich Bobrovskiy, Olesya Olegovna Levitskikh, Aleksey Sergeevich Sevostyanov
PDF
Sergey Valentinovich Natareev, Tatyana Evgenyevna Nikiforova, Roman Evgenyevich Golyakov, Aleksey Aleksandrovich Sirotkin
PDF
Sergey Viktorovich Surudin, Yaroslav Aleksandrovich Erisov, Ilya Nikolaevich Petrov
PDF
Aleksandr Nikolaevich Unyanin, Pavel Ramdisovich Finageev
PDF
Vyacheslav Vasilyevich Fedorov, Sergey Vasilyevich Afanasyev
PDF

Humanities

Yuliya Borisovna Avdonina
PDF
Tatyana Viktorovna Aksenova
PDF
Natalya Vladimirovna Aniskina, Yuliya Vitalyevna Vedernikova
PDF
Larisa Akhunzhanovna Apanasyuk
PDF
Nikolay Leonidovich Vasilyev, Dmitriy Nikolaevich Zhatkin
PDF
Yuriy Ivanovich Gorbunov
PDF
Roman Vyacheslavovich Dmitriev
PDF
Irina Nikolaevna Kazakova
PDF
Yuliya Rimovna Lemeshko
PDF
Elvira Shakhretdinovna Magomedova
PDF
Irina Viktorovna Tsvetkova
PDF