SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE PROSOCIAL FORMS OF YOUTH ACTIVITY

  • Olesya Aleksandrovna Cherekaeva N.G. Chernyshevsky Saratov National Research State University
Keywords: personality, social activity, forms of social activity, prosocial activity, volunteering, social and psychological factors, youth

Abstract

The paper covers the study of the social and psychological factors of the prosocial forms of activity of young people of Saratov and Saratov region. Currently, the formation of prosocial behavior of young people becomes the crucial task in the work with young people and in the activity of youth associations; the role of volunteering grows in modern society. The paper analyzes the approaches to the understanding of social activity as one of the central characteristics of a young person. The author gives the definition to the prosocial activity as a multifactor formation of a person. The paper presents the results of the empirical study of the social and psychological factors of the prosocial forms of activity of youth performed on the proportionally selected samples (N=100, 50 % of the respondents are actively involved in the charitable and volunteering activities, 50 % are not interested in the voluntary socially useful activity, the average age is 21.9). The study identified that the prevailing form of activity of modern youth was the prosocial one. The author identified the significant differences with respect to certain types of social activity: altruistic, leisure, internet-network, educative-developmental, and socio-economic. Special attention is paid to the study of the prosocial behavior types: the compliant, emergency, altruistic, emotional, and public. The high degree of manifestation of the emotional and public types of prosocial behavior is registered in the second group of participants of the study. The study allows making a conclusion about a high level of social and psychological attitudes in the motivational sphere of volunteers with a focus on altruism.

Author Biography

Olesya Aleksandrovna Cherekaeva, N.G. Chernyshevsky Saratov National Research State University

postgraduate student of Chair of Social Psychology of Development and Education

References

Shchemeleva I.I. Social technologies management of social activity of students. Voprosy upravleniya, 2016, no. 4, pp. 86–92.

Zalutskaya S.Yu., Panina S.V. Content of student's professional and personality competences: person's creative abilities and social activity. Vestnik Yakutskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, vol. 6, no. 1, pp. 61–65.

Cherepanova L.G. Social activity and its aspects. Gumanitarnyy vektor. Seriya: Pedagogika, psikhologiya, 2009, no. 3, pp. 60–63.

Vasileva E., Malygina A. The activity of the students as a marker of their socialization and social competence. Alma mater (Vestnik vysshey shkoly), 2007, no. 7, pp. 18–22.

Lisovskiy V.T. Social problems of training and education. Rossiyskoe studenchestvo na rubezhe vekov: materialy Vserossiyskogo studencheskogo foruma. Moscow, Logos Publ., 2001, pp. 123–129.

Shalamova L. Student self-government as a factor of social activity of youth. Vysshee obrazovanie v Rossii, 2007, no. 8, pp. 72–74.

Naskidaeva E.Kh., Ambartsumyan A.A. The problem of social activity students. Upravlenie kachestvom obrazovatelnogo protsessa v vysshey shkole v usloviyakh reformirovaniya: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Vladikavkaz, Severo-Osetinskiy gosudarstvennyy universitet im. K.L. Khetagurova Publ., 2017, pp. 269–273.

Labunskaya V.I., Volgina S.V. Youth social activity as a determinant of socio-economic development of the middle city (on example of city Volgodonsk). Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, 2016, no. 3, pp. 147–155.

Sokolova E.S. Social Activity of Contemporary Russian Youth. Znanie. Ponimanie. Umenie, 2011, no. 1, pp. 197–202.

Bocharova E.E. Boundaries of the youngsters’ social activity and subjective well-being. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki, 2012, no. 3, pp. 5–11.

Shamionov R.M. Ethnopsychological determinants of the interrelationship of social activity and subjective well-being of the person. Vestnik Rossiyskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda, 2014, no. 1, pp. 134–146.

Selivanova O.A. Psychosocial description of the components of regional development system of youth social activity. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya. Humanitates, 2010, no. 5, pp. 29–35.

Arendachuk I.V. Dynamics of value and meaning characteristics of social activity of modern youth. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Psikhologiya i pedagogika, 2018, vol. 15, no. 3, pp. 287–307.

Kukhtova N.V., Domaratskaya N.V. Prosotsialnoe povedenie spetsialistov, orientirovannykh na okazanie pomoshchi: teoreticheskie osnovy i metodiki izucheniya [Prosocial behavior of specialists oriented toward rendering the assistance: the theoretical basics and methodologies of study]. Vitebsk, VGU im. P.M. Masherova Publ., 2011. 49 p.

Grishunina E.V., Pyatakova E.N. Personality characteristics of a volunteer. Voprosy psikhologii, 2014, no. 5, pp. 71–78.

Morozikova I.V. Prosocial behavior and the guidelines of the individual in situations of life uncertainty and instability. Lichnost v prostranstve i vremeni, 2017, no. 6, pp. 127–130.

Zarubina Yu.N., Albegov F.G. The motivation of volunteering of the young students as a form of their employment. Vestnik sotsialno-politicheskikh nauk, 2012, no. 11, pp. 39–42.

Polyakova O.O. Prosocial aspects of volunteering activities of modern young people. Razvitie sotsialnogo prostranstva Rossii: novye vyzovy i perspektivy: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Saransk, Nauchnyy tsentr sotsialno-ekonomicheskogo monitoringa Publ., 2018, pp. 253–259.

Kukhtova N.V. Customization of the “Measurement of prosocial tendencies” technique (G. Carlo, B.A. Randall). Vestnik Grodnenskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yanki Kupaly. Seriya: Filosofiya. Pedagogika. Psikhologiya, 2011, no. 2, pp. 102–107.

Raygorodskiy D.Ya. Psikhodiagnostika personala: metodiki i testy [Personnel psychodiagnostics: methods and tests]. Samara, Bakhrakh-M Publ., 2007. 439 p.

Bocharova E.E. Regulative and worldview factors of various forms of activity of young people. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya, 2018, vol. 7, no. 4, pp. 324–334.

Seregin A.N. The technique of the study of social activity of the young students. Sotsiologiya i obshchestvo: puti vzaimodeystviya: tezisy dokladov i vystupleniy na III Vserossiyskom sotsiologicheskom kongresse. Moscow, In-t sotsiologii RAN Publ., 2008, pp. 11–19.

Payns E., Maslach K. Praktikum po sotsialnoy psikhologii [Practicum on social psychology]. Sankt Petersburg, Piter Publ., 2000. 528 p.

Published
2018-12-21
Section
Psychological Sciences