THE REFLECTION OF INTERRELATION OF THE CONCEPTS IN THE SPHERE OF THE INFORMATION EDUCATION IN THE CURRENT STUDIES

  • Anna Aleksandrovna Komarova Irkutsk State University
Keywords: information education, information culture, information competency, information literacy, computer literacy, media literacy

Abstract

At the age of formation of the information-driven society, an individual should be educated in the sphere of information. The recent studies define the scientific notions characterizing a person educated in the information sphere: information culture, information literacy, information competency, computer literacy, media literacy, etc. It is obvious, that the notions under consideration are related to each other while often understood in different ways.

The paper analyzes the current publications for the interrelation of the notions in the sphere of information education and identifies similar and different opinions of the modern researchers on this issue.

The theoretical study allowed roughly dividing the publications into two groups. The first group involves the publications studying the interrelation of such concepts as “the information culture”, “the information competence”, and “the information literacy”. There are some publications reflecting the interrelation of two concepts of three. It is identified that the chain of the interrelation for the concept narrowing is formed mostly in the following way: information culture => information competence => information literacy. The paper shows examples of other opinions.    

The second group involves the publications reflecting the interrelation of the information literacy and media literacy. It is shown that the lack of agreement in the definition of the interrelation of these concepts can be observed. The concept of “information literacy” is mostly considered as the wider one than “media literacy”, or these concepts are considered in MIL formulation (media and information literacy).

The lack of agreement in the definition of the interrelation of the concepts is still observed. There are no publications covering the interrelation of four and more concepts.

Author Biography

Anna Aleksandrovna Komarova, Irkutsk State University

PhD (Pedagogy), Associate Professor, assistant professor of Chair of Informatics and Informatics Teaching Methods

References

Fedorov A.V., Gendina N.I., Petrova V. Obzor “Informatsionnaya gramotnost v Rossii” [Information Literacy in Russia Review]. Moscow, MOO VPP YuNESKO Informatsiya dlya vsekh Publ., 2007. Vyp. 1, 32 p.

Gendina N.I. The conception of formation of the information culture of a personality: the experience of development and implementation. Bibliosfera, 2005, no. 1, pp. 55–62.

Lau Kh. Rukovodstvo po informatsionnoy gramotnosti dlya obrazovaniya na protyazhenii vsey zhizni [Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning]. Moscow, MOO VPP YuNESKO Informatsiya dlya vsekh Publ., 2006. 45 p.

Gendina N.I. Information culture and media literacy in Russia. Znanie. Ponimanie. Umenie, 2013, no. 4, pp. 77–83.

Rossoshanskaya A.Yu., Yashina V.S. The computer literacy as an indicator of the information culture of older people. Byulleten meditsinskikh internet-konferentsiy, 2017, vol. 7, no. 6, pp. 937–940.

Information literacy and media education portal: information literacy and media education portal. URL: mediagram.ru/infolit/.

Diri M.I. Modern educator’s information culture as readiness formation factor to application of innovative technologies. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: psikhologo-pedagogicheskie nauki, 2018, no. 1, pp. 41–50.

Voronina L.V., Artemeva V.V., Vorobeva G.V. Formation of information skills in the process of teaching mathematics. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, 2016, no. 7, pp. 153–160.

Petryakova S.V. The interrelation of the concepts of literacy, competency and culture in the information educational environment. Almanakh mirovoy nauki, 2016, no. 3-2, pp. 66–67.

Vdovina I.A. The information culture, information literacy and information competency in the teacher’s training. Vestnik Instituta obrazovaniya cheloveka, 2017, no. 2, pp. 14–25.

Tsareva M.I. Information culture and information competency from the perspective of philosophy and sociology. Aspekty i tendentsii pedagogicheskoy nauki: materialy II Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Sankt Petersburg, Svoe izdatelstvo Publ., 2017, pp. 91–94.

Antonova Yu.V. Information culture, competence and literacy of ir students. Chelovecheskiy capital, 2017, no. 9, pp. 80–84.

Babieva N.A. The interrelation of the concepts of “information culture” and “information competency”. Sbornik konferentsiy NITs Sotsiosfera, 2014, no. 25, pp. 67–73.

Bondarenko E.A. Scientific and methodological support of media education. Media. Informatsiya. Kommunikatsiya, 2013, no. 7, pp. 1–5.

Artyunov G.A. The analysis of the concept of media literacy as a component of the information literacy. Vestnik RMAT, 2013, no. 1, pp. 91–94.

Olefir S.V. Media and information literacy of library users and librarians. Vestnik kultury i iskusstv, 2017, no. 4, pp. 24–29.

Voynilov Yu.L., Maltseva D.V., Shubina L.V. Media literacy in Russia: mapping the problem areas. Kommunikatsii. Media. Dizayn, 2016, vol. 1, no. 2, pp. 95–114.

Gudilina S.I. Media and information literacy are the key components of the development of basic skills when training throughout the life. Obrazovanie cherez vsyu zhizn: nepreryvnoe obrazovanie v interesakh ustoychivogo razvitiya: materialy 14-y mezhdunarodnoy konferentsii. Sankt Petersburg, Leningradskiy gosudarstvennyy universitet im. A.S. Pushkina Publ., 2016, pp. 148–152.

Marinina V.S., Vilanderberk A.A. Network educational programs as the method of formation and improvement of media and information literacy. Innovatsionnye tekhnologii v nauke i obrazovanii, 2016, no. 2, pp. 170–173.

Gorun Yu.N. Modern trends in media and information literacy in the world. Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya, 2014, no. 2, pp. 12–18.

Wilson C., Grizzle A., Tuazon R., Akuempong K., Cheung Chi Kim. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (prepared by UNESCO). Paris, UNESCO Publ, 2011. 192 p.

Moscow Declaration Concerning Media and Information Literacy. Rossiyskiy komitet programmy YuNYeSKO “Informatsiya dlya vsekh”. URL: ifapcom.ru/files/News/Images/2012/mil/Moscow_Declaration_on_MIL_rus.pdf.

Published
2018-12-21
Section
Pedagogical Sciences