THE DEVELOPMENT OF EMPATHY OF PRIMARY SCHOOL-AGED CHILDREN BY MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION

Authors

  • Valeriya Vladimirovna Panteleeva Togliatti State University
  • Igor Ivanovich Baranetskiy Togliatti State University

Abstract

The culture of interpersonal interaction based on humanity becomes the basic need of the modern society focused on a person capable of perception of emotional expression of other people, adequate response to the emotional state of the others. Stable social request for a person of a new type able to express sympathy, empathy towards other people orientates pedagogics and psychology to the improvement of the culture of empathy expression by the schoolchildren during the educational process. The paper covers the study of empathy of primary school-aged children and the role of means of spiritual and moral education in its development. The goal of the research is to study the psychological features of empathy of primary school-aged children and to carry out the work aimed at the improvement of the level of empathy development by means of spiritual and moral education. Within the frame of the theoretical part of the study, the notion of empathy is defined and the highest level of its development – the empathic culture of a person – is explained. In the experimental part of the study, the authors describe the features of empathy of primary school-aged children; suggest the author’s program aimed at the development of empathy at the primary school age, and analyze the results of the study of empathy of the primary school-aged children after the implementation of the psychological-educational program. In the result of the repeated diagnostics on the control experiment stage, the authors determined the significant change in the level of the empathy manifestation of primary school-aged children after the implementation of the suggested program and registered the increase of the level of empathic attitude of the primary school-aged children to their parents, peers and elderly people.

Author Biographies

Valeriya Vladimirovna Panteleeva, Togliatti State University

PhD (Psychology), assistant professor of Chair “Theoretical and applied psychology”

Igor Ivanovich Baranetskiy, Togliatti State University

graduate student of Chair “Theoretical and applied psychology”

References

1. Troitskaya E.A. Vliyanie usloviy razdelnogo obucheniya na razvitie empatii u shkolnikov. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [The influence of the conditions of separate education on the development of empathy of schoolchildren]. Moscow, 2012. 24 p.
2. Dolgova V.I., Melnik E.V., Petrova N.M. The phenomenon of empathy in psychological studies. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal Kontsept, 2015, vol. 31, pp. 86–90.
3. Eleferenko I.O. Synergetic component of empathy. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena, 2008, no. 63-2, pp. 74–76.
4. Orlov A.B., Khazanova M.A. The phenomena of empathy and the congruence. Voprosy psikhologii, 1993, no. 4, pp. 68–73.
5. Sidorova A.N., Prokopenko V.I. The formation of spiritual and moral principles of 7-year children. Natsionalnye prioritety sovremennogo rossiyskogo obrazovaniya: problemy i perspektivy: materialy II Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ussuriysk, UGPI Publ., 2008, pp. 159–168.
6. Mazurov A.B., Ilicheva I.M., Koptyubenko S.A., Lykin S.S. Dukhovno-nravstvennoe vospitanie. Ot teorii k praktike [Spiritual and moral education. From theory to practice]. Kolomna, MGOSGI Publ., 2011. 239 p.
7. Medvedskaya E.I. The understanding of motivation of the pupils by the teachers with different levels of empathy development. Adukatsyya i vykhavanne, 2008, no. 4, pp. 48–57.
8. Rzaeva Zh.V. The dynamics of formation of empathy of the future educational psychologists in the process of university education. Nauka. Obrazovanie. Tekhnologii – 2009: materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Baranovichi, RIO BarGU Publ., 2009. Ch. 1, pp. 77–78.
9. Rzaeva Zh.V. The place of empathy within the structure of professional and personal qualities of a teacher. Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta vysshey shkoly. Istoricheskie i psikhologo-pedagogicheskie nauki: sbornik nauchnykh statey. Minsk, RIVSh Publ., 2009. Ch. 2, vyp. 8, pp. 258–264.
10. Buravtsova N.V. Vzaimosvyaz strukturno-soderzhatelnykh kharakteristik psikhologicheskogo prostranstva lichnosti i empatii. Dis. kand. psikhol. nauk [The interrelation of structural and content-related characteristics of psychological space of a person and the empathy]. Novosibirsk, 2011. 180 p.
11. Kondakov A.M., Danilyuk A.Ya., Tishkov V.A. Kontseptsiya dukhovno-nravstvennogo razvitiya i vospitaniya lichnosti grazhdanina Rossii [The concept of spiritual and moral development and education of a Russian citizen]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 2014. 24 p.
12. Basova A.G. Formation of empathy. Molodoy uchenyy, 2013, no. 5, pp. 631–633.
13. Yusupov I.M. Diagnosticheskiy oprosnik sklonnosti k soperezhivaniyu [The diagnostic questionnaire of propensity to empathy]. Kazan, Kazan. gos. ped. in-t Publ., 1988. 23 p.
14. Zimina N.A. Psikhologicheskaya diagnostika kommunikativnogo potentsiala lichnosti [Psychological diagnostics of communicative potential of a person]. Nizhniy Novgorod, NNGASU Publ., 2015. 42 p.
15. Ponomareva M.A. Psikhologicheskaya diagnostika lichnosti: teoriya i praktika [Psychological diagnostics of a person: theory and practice]. Minsk, Izd-vo Gretsova Publ., 2008. 240 p.
16. Sidorova A.N., Koshelkova N.F. Family environment is the basis of spiritual and moral development of a child’s personality. Doshkolnoe i nachalnoe obrazovanie: opyt, perspektivy razvitiya: sbornik nauchnykh i nauchno-metodicheskikh statey. Komsomolsk-na-Amure, AmGPGU Publ., 2009, pp. 37–44.
17. Kozlova S.A. Sushchnost nravstvennogo vospitaniya shkolnikov [The essence of moral education of schoolchildren]. Moscow, Vlados Publ., 2008. 289 p.
18. Ayrumyan G.S., Nagornova L.V. Didactic game at the primary school age. Aktualnye zadachi pedagogiki: materialy IV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Chita, Molodoy uchenyy Publ., 2013, pp. 60–62.
19. Akhmedzyanova A.E. Aktualizatsiya empatii lichnosti sredstvami kinotreninga (na primere studentov gumanitarnogo profilya). Dis. kand. psikhol. nauk [Actualization of person’s empathy by means of cine-training (on the example of humanitarian students)]. Kazan, 2011. 195 p.
20. Sokolova N. The role of fairy tale in the formation of empathy of children. Zdarovy lad zhytstsya, 2008, no. 9, pp. 59–62.

Downloads

Issue

Section

Psychological Sciences