KEY STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE ANTITRUST REGULATION INSTITUTE IN PRE-REVOLUTION RUSSIA

  • Nikolay Vladimirovich Levkin Petrozavodsk State University
  • Sergey Sergeevich Vereshko Petrozavodsk State University
Keywords: competition, monopoly, antitrust policy, economic institutions, government regulation

Abstract

The relevance of the study is determined by the role of competitive relations in the development of the Russian economy. The search for approaches to the antitrust policy promoting healthy competition should be based on the analysis of the accumulated experience in the field of antitrust regulation. The formation of the antitrust regulation institute in pre-revolution Russia is of interest both considering the study of its formation stages and in comparison with the advanced foreign experience in the antitrust regulation.

The common result of the paper is the description of economic development factors of Russia influenced the formation of monopolies. The authors considered the historical events promoted the transition from the informal (pre-legal) regulation of monopolies to the regulation through the system of legal acts. The paper analyzes the stages of economic development from the 11th century to the events of 1917. The authors identified five key stages: the period of early feudalism of the 9th–11th centuries, the period of feudal disunity of the 12th–15th centuries, the period of the Russian state centralization of the 16th–17th centuries, the period of economic reforms of the 18th century, and the industrialization period in the 19th– early 20th centuries.

The main result of the study is the definition of the transition process in the formation of the antitrust regulation institute started in the middle of the 19th century when the legislation of the Russian empire began to distinguish two types of monopolistic behavior – collective and individual. At that time, the formation of the system of countermeasures against the cartel agreements, the abuse of a dominant position, and the concentration of capital started as well.

Author Biographies

Nikolay Vladimirovich Levkin, Petrozavodsk State University

Doctor of Sciences (Economics), professor of Chair of Economic Theory and Management

Sergey Sergeevich Vereshko, Petrozavodsk State University

master student of the Institute of Economics and Law

References

Zabudkova O.A. The activity of industrial syndicates in the Russian empire: the evolution of government opinios. Molodoy uchenyy, 2014, no. 8, pp. 706–711.

Erokhina O.V. Monopolistic concerns of the Russian empire in the late 19th–early 20th centuries. Almanakh sovremennoy nauki i obrazovaniya, 2009, no. 11-2, pp. 38–41.

Radyukova Ya.Yu. Stage of formation and development of natural monopolies in Russia. Sotsialno-ekonomicheskie yavleniya i protsessy, 2012, no. 7-8, pp. 148–155.

Kuzevanova A.L. Trade in medieval Rus: the dynamics of value-based principles (sociological analysis). Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk, 2010, no. 4, pp. 60–65.

Nadezhin N.N. The formation of business relations in Russia in XI–XVI centuries. Yuridicheskaya nauka i pravookhranitelnaya praktika, 2007, no. 2, pp. 8–15.

Pisenko K.A. Razvitie antimonopolnogo prava. Ot mekhanizmov protivodeystviya lokalnym spekulyativnym monopoliyam do sovremennoy sistemy antimonopolnogo regulirovaniya [The Development of Antimonopoly Law: from Mechanisms of Counteracting Local Speculative Monopolies to Modern System of Antimonopoly Regulation]. Moscow, RUDN Publ., 2010. 240 p.

Knyazeva I.V. Historical and economics excursus: genesis of monopoly and competition in the Russian economy. Sovremennaya konkurentsiya, 2016, vol. 10, no. 5, pp. 5–27.

Martynova O.V. The historical-legal characteristics in pre-revolution Russia. Nauchnaya diskussiya: innovatsii v sovremennom mire, 2016, no. 14, pp. 61–64.

Ivashchenko A.A. Tradition of enterprising in russia and the dialectics of its civil and legal regulation. Vestnik Permskogo Universiteta. Yuridicheskie nauki, 2012, no. 4, pp. 73–82.

Ushanov A.V. Normative legal acts of the Russian empire, governing activities of the police to prevent crime (second half of the XIX century). Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii, 2011, no. 2, pp. 128–132.

Dovbysh V.E. Institutional characteristics of antitrust regulation. Terra Economicus, 2008, vol. 6, no. 2-3, pp. 32–35.

North D.C. Institutions. Journal of economic perspectives, 1991, vol. 5, no. 1, pp. 97–112.

Kniga Akhmeda ibn-Fadlana o ego puteshestvii na Volgu v 921–922 gg. [The Achmad Ibn-Fadlan’s ‘Book’ and his Expedition to the Volga in 921–922]. Kharkov, Kharkovskiy gos. universitet im. A.M. Gorkogo Publ., 1956. 345 p.

Polnoe sobranie russkikh letopisey. Novgorodskie i Pskovskie letopisi [Full collection of Russian chronicles. Novgorod and Pskov chronicles]. Sankt Petersburg, Tip. Eduarda Pratsa Publ., 1848. Vol. IV. V, 380 p.

Sverdlov M.B. Latinoyazychnye istochniki po istorii Drevney Rusi IX–XIII vv. Germaniya. Pravda Russkaya. Istoriya teksta. Izbrannye stati [Latin-language sources on history of Ancient Rus of IX–XIII centuries. Germany. Pravda Russkaya. Text history. Selected papers]. Sankt Petersburg, Oleg Abyshko Publ., 2017. 594 p.

Ulozhenie o nakazaniyakh ugolovnykh i ispravitelnykh [The highly approved Code of criminal and correctional punishments]. Sankt Petersburg, Tip. II Otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii Publ., 1846. 1046 p.

Svod zakonov Rossiyskoy imperii. Ustavy o narodnom prodovolstvii, obshchestvennom prizrenii i vrachebnye [Legal code of the Russian empire. Statutes on national food supplies, public assistance, and medical statutes]. Sankt Petersburg, Tip. Vtorogo Otdeleniya Sobstvennoy E.I.V. Kantselyarii Publ., 1857. Vol. 13, 996 p.

Tarasov I.T. Ocherk nauki politseyskogo prava [Analytical reviews of the police law science]. Moscow, Pechatnya S.P. Yakovleva Publ., 1897. 702 p.

Kudryavtsev K.A. Transformation of the institution of anti-trust regulation (mechanism and concept). Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova, 2018, no. 4, pp. 116–122.

Pogrebinskaya V.A. The second industrial revolution. Ekonomicheskiy zhurnal, 2005, no. 10, pp. 1–133.

Goldshteyn I.M. Blagopriyatna li russkaya deystvitelnost dlya obrazovaniya sindikatov i trestov?: materialy k kharakteristike sovremennogo polozheniya sindikatskogo voprosa v Rossii [If Russian reality is favourable for the formation of syndicates and trusts?: the materials to the characteristics of current state of a syndicate issue in Russia]. Moscow, tip. O.L. Somovoy Publ., 1913. 66 p.

Published
2019-03-30
Section
Economical Sciences