THE ANALYSIS OF MACRO-, MESO - AND MICRO-LEVEL FACTORS DETERMINING THE DYNAMICS OF LABOUR PRODUCTIVITY AT THE PRODUCTION ENTERPRISES

  • Irina Vasilievna Krasnopevtseva Togliatti State University
Keywords: industrial enterprises, factors of growth of labor productivity, labor productivity dynamics, classification of factors of growth of labor productivity, classification criteria

Abstract

The transition of the country’s economy to the path of innovative development creates the prerequisites for the growth of labor productivity at the industrial enterprises. The high level of labor productivity gives enterprises the opportunity to create products with the least costs for material and labor resources, thereby increasing the production profitability and the size of the profits earned.

The level of labor productivity of an enterprise depends on a variety of factors influencing its dynamics both positively and negatively. The paper substantiates the necessity to classify the factors affecting the dynamics of labor productivity, their distribution into groups and determining the role of each group of factors in changing labor productivity for the purposes of the most qualified management of its level at the industrial enterprises.

The author considered the nature of influence of factors of macro-, meso- and micro-level on the changes in labor productivity, carried out the analysis of the existing in the economic literature classifications and scientific approaches to the grouping of factors, both external in respect to an enterprise and intra-productive, affecting the dynamics of labor productivity. According to the results of the analysis, it is concluded that each of the classifications considered is to some extent conditional and has a subjective nature.

Based on the analysis and systematization of classifications existing in the economic literature, the author proposes a classification of factors of labor productivity growth consisting of six groups of factors. The following criteria underlying this classification are selected: the level of action of factors, their manageability, the ability to be controlled, the degree of predictability, the absence or presence of their connection with the work activity of the company’s employees.

The author considered in details each of the groups of factors of the classification to determine the nature and direction of their influence on the labor productivity dynamics and emphasized the priority role of intra-productive factors in the improvement of labor productivity. The paper contains the recommendations on practical use and adaptation of the proposed classification of productivity growth factors to the working conditions of industrial enterprises.

Author Biography

Irina Vasilievna Krasnopevtseva, Togliatti State University

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, professor of the Department of Undergraduate Studies (Economic and Management Programs)

References

Predpolozhitelnaya chislennost naseleniya Rossiyskoy Federatsii do 2030 g.: statisticheskiy byulleten [Presumable population of the Russian Federation up to 2030. Statistical bulletin]. Moscow, Rosstat Publ., 2010. 240 p.

Shcherbakov A.I. Labour productivity: types, levels, measuring. Chelovek i trud, 2004, no. 9, pp. 83–86.

Grigorash A.M. Proizvoditelnost truda i puti ee povysheniya [Labour productivity and the ways of its improvement]. Kiev, Vyshcha shkola Publ., 1972. 62 p.

Nechaev A.S. The factors of growth of labour productivity at the enterprises of Russia. Trud i sotsialnye otnosheniya, 2009, no. 9, pp. 52–58.

Levykin P.I. Proizvoditelnost truda i faktory ee rosta [Labour productivity and the factors of its growth]. Rostov-on-Don, VTs Oblstatupr. Publ., 1979. 27 p.

Frenkel A.A. Prognozirovanie proizvoditelnosti truda: metody i modeli [Forecasting of productivity]. Moscow, Ekonomika Publ., 1989. 214 p.

Gavrilov R.V. Proizvoditelnost truda: pokazateli planirovaniya i metody izmereniya [Labour productivity: planning factors and measuring techniques]. Moscow, Ekonomika Publ., 1985. 118 p.

Tatarskikh B.Ya., Radchenko A.P. Science and technology progress – the main factor of development of mechanical engineering of Russia. Problemy sovershenstvovaniya organizatsii proizvodstva i upravleniya promyshlennymi predpriyatiyami: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov. Samara, Samarskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet Publ., 2010, no. 1-2, pp. 141–150.

Kostin L.A. Proizvoditelnost truda i tekhnicheskiy progress [Labout productivity and technology progress]. Moscow, Ekonomika Publ., 1974. 255 p.

Vlasova N.V. Problema podema proizvoditelnosti truda v perekhodnoy ekonomike. Dis. kand. ekon. nauk [The raise of labour productivity in transition economy]. Krasnodar, 1999. 185 p.

Kulintsev I.I. Ekonomika i sotsiologiya truda [Labour economics and sociology]. Moscow, Tsentr ekonomiki i marketinga Publ., 2001. 312 p.

Sleptsova E.V., Vartanov A.A. Key factors and reserves of growth of labor productivity in modern conditions of the Russian economy. Ekonomika i biznes: teoriya i praktika, 2018, no. 12, pp. 76–78.

Markova Yu.N. Sovershenstvovanie instrumentov upravleniya proizvoditelnostyu truda na mashinostroitelnom predpriyatii. Dis. kand. ekon. nauk [The development of tools of control of labour productivity at a mechanical engineering enterprise]. Ekaterinburg, 2011. 185 p.

Vaysburd V.A. Ekonomika truda [Labor Economics]. Moscow, Omega-L Publ., 2012. 376 p.

Petkevich K.S. Vyyavlenie i ispolzovanie rezervov rosta proizvoditelnosti truda na predpriyatii [The determination and the use of the reserves of labour productivity growth at an enterprise]. Moscow, Ekonomika Publ., 1974. 208 p.

Belchik T.A. Labor productivity improvement as the major factor of economic growth. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sotsiologicheskie i ekonomicheskie nauki, 2017, no. 2, pp. 29–33.

Maksimov G.T. Metodika faktornogo analiza i planirovaniya proizvoditelnosti truda v promyshlennosti [The technique of factorial analysis and labour productivity planning in industry]. Minsk, Belarus Publ., 1978. 144 p.

Ostapenko Yu.M. Ekonomika truda [Labor Economics]. Moscow, INFRA-M Publ., 2007. 272 p.

Kvashneva A.E. Efficiency of labor in the conditions of searching for the economic growth: imperatives and priorities of business. Regionalnye problemy preobrazovaniya ekonomiki, 2017, no. 8, pp. 55–63.

Masalitina E.S., Filyagina E.A. Labor capacity as an important factor of country's economic development. Nauchnyy forum: ekonomika i menedzhment: sbornik statey po materialam IV mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moscow, MTsNO Publ., 2017, pp. 71–75.

Makkonnell K.R., Bryu S.L., Flinn Sh.M. Ekonomiks. Printsipy, problemy i politika [Economics: principles, problems and policies]. Moscow, INFRA-M Publ., 2018. 1028 p.

Fisher S., Dornbush R., Shmalenzi R. Ekonomika [Economy]. 2nd ed. Moscow, Delo Publ., 2001. 829 p.

Krasnopevtseva I.V. Upravlenie proizvoditelnostyu truda na predpriyatiyakh mashinostroeniya. Dis. dokt. ekon. nauk [Performance management at the machine building enterprises]. Saratov, 2015. 388 p.

Zemlyanukhina S.G. Metodologiya ekonomicheskogo issledovaniya [Economic research methodology]. Saratov, Sarat. gos. tekhn. un-t Publ., 2008. 288 p.

Published
2019-03-30
Section
Economical Sciences